Fotograf: André Wagenzik & Svea Pietschmann, Rat der Nachhaltig

Fotograf: André Wagenzik & Svea Pietschmann, Rat der Nachhaltigkeit, 13. Jahreskonferenz